Zgodnie z regulaminem, klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221  Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, z zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku usunięcia oryginalnego opakowania przesłanego Towaru na nośniku, ani też w przypadku wykorzystania klucza odblokowującego dostarczonego przez Neonet Consulting S. C.

W takim przypadku prosimy o wypełnienie druku oświadczenia o odstąpieniu od umowy (kliknij aby pobrać druk) oraz przesłanie go na nasz adres.